افراد موقعیت شمارا بر روی نقشه مشاهده میکنند این اولین و مهم ترین پارامتر سایت میباشد . برای ثبت موقعیت خود با گرفتن و کشاندن لوکیشن قرمز رنگ بر روی نقشه میتوانید موقعیت درست خودرا علامت گزاری نمایید .

جزئیات شركت

نمایش ویدئو در آگهی شما